Digitale verktøy
for fremtidens helsevesen

Youwell er et plattformselskap som utvikler innovative digitale verktøy for trening, rehabilitering og behandling av psykiske og somatiske lidelser.

Plattformen er bygget i tett samarbeid med helseforetak gjennom årevis med klinisk forskning, og er ditt verktøy for å bygge og ta i bruk fremtidens helseløsninger.

Alt-i-ett løsning

Alt-i-ett løsning som gir bedre hjelp til pasientene og forbedret arbeidsflyt til helsepersonell.

Bygg og ta i bruk digitale intervensjoner, selvhjelpsverktøy og helsetjenester på en sikker skybasert plattform, til ditt eget og pasientens beste.

%

Mindre symptomer

Opptil 70 % opplever
reduserte symptomer

%

Behandlingskapasitet

3 ganger økt behandlingskapasitet

%

Mindre ventetid

Opptil 85 % reduserte
kostnader og ventetid

%

Fornøyde

Over 90 % av paisentene er
fornøyde med å bruke digitale verktøy

våre løsninger

«Kostnadene i helsevesenet øker i takt med behovet for psykisk og somatisk helsehjelp, men det kan være vanskelig å få hjelp i dag når alle tjenestene er under stadig mer press. Utfordringene vi står ovenfor, kan vi ikke finansiere oss ut av. Det er behov for lavterskel og forebyggende helsetjenester som møter pasienten der de er.»

I fremtiden vil vi møte en helt annen pasient enn det vi gjør i dag:
aldrende befolkning, økning i kroniske sykdommer og høyere forventninger til helsevesenet.

Skal vi lykkes med å møte de voksende helseutfordringene:
må vi mobilisere pasientens egne ressurser og effektivisere måten vi leverer helsetjenester på.

Youwell plattformen støtter opp under hele verdikjeden
Digitale verktøy gir vesentlig høyere effektivitetsforbedringer som kommer pasienten og helsevesenet til gode.

Bedre hjelp til pasienter

» Pasientens helsetjeneste: oppfølging og behandling der pasienten føler seg tryggest og mest ivaretatt, og samtidig tilby den samme forskningsbaserte behandlingen uavhengig av lokasjon. «

God tilgjengelighet og lav terskel for å få hjelp vil redusere unødvendige innleggelser og fungere forebyggende.

Aktiv pasientrolle hvor egen helse står sentralt
Digitale verktøy fremmer en aktiv pasientrolle der pasientens medvirkning og kontroll over egen helse står sentralt.

Skaper et samhandlingsrom og synliggjør håp og virkning
Den hjelpetrengende, helsepersonell og pårørende kan møtes og samhandle. Det øker motivasjonen for å gjennomføre planen ved å skape en forpliktelse og synliggjøre håp og virkning.

Forbedret arbeidsflyt for helsepersonell

«Nye bærekraftige arbeidsformer: forbedret arbeidsflyt som øker behandlingskapasitet og -kvalitet, tidsbesparing, bedre ressursbruk og reduserte kostnader.»

Digitaliser arbeidsoppgaver

Kartleggingsskjemaer, selvhjelpsverktøy, intervensjoner, psykoedukasjon, meldings- og videosystem, måling av progresjon, notifikasjoner, statistikk, forskning med mer.

God kommunikasjon, koordinering og samhandling

God samhandling mellom pasient og helsepersonell, internt i organisasjonen, og på tvers av organisasjoner. Deling av god informasjon gir en mer effektiv og vellykket behandling.

Enkelt å bruke

Bygg dine egne digitale helsetjenester
Ved bruk av plattformen vår kan du enkelt bygge og ta i bruk egne digitale intervensjoner, kartleggingsskjemaer, helsetjenester eller selvhjelpsverktøy, og forske på effekten.

Tilpass til pasientens behov
Adaptivt og fleksibelt verktøy hvor du kan tilpasse helsetjenestene til pasienten basert på situasjon og behov. 

Vi er din digitale støttespiller
Vi hjelper deg med å komme i gang, med tilpasninger og ellers ved behov. Youwell plattformen bruker åpne APIer og kan enkelt integreres i eksisterende systemer.

Høy kvalitet

Bygget gjennom årevis med klinisk forskning
Plattformen er bygget i tett samarbeid med helseforetak og forskere, og er et innovativt og effektivt verktøy for helseforetak, klinikker, privatpraktiserende og kommuner.

Følg pasientens fremgang og mål utfallet av behandlingen
Plattformen har en forskningsmodul hvor du kan måle utfallet av behandlingen. Du kan enkelt monitorere pasientens fremgang og videreutvikle den digitale helsetjenesten basert på data.

Maskinlæring for å predikere forløp
I Youwell plattformen er det implementert maskinlæring der algoritmer kan predikere forløp.

AKTUELT

Vi søker ny forretningsutvikler

Vi søker ny forretningsutvikler

Vil du være med på å skape fremtidens løsninger for helsesektoren? Youwell er et utviklingsselskap som i over 5 år har utviklet fremtidsrettede verktøy for trening, behandling og rehabilitering av...

Velkommen Adrian!

Velkommen Adrian!

Denne uken ønsker vi vår nye systemutvikler Adrian Heggernes velkommen til Youwell.  Adrian kommer fra Frekhaug, som er et lite tettsted utenfor Bergen. Han er nyutdannet med bachelorgrad innenfor...

[ViMo webinar] Hvordan lage en forebyggende plan

[ViMo webinar] Hvordan lage en forebyggende plan

ViMo kickstarter det nye skolesemesteret med å invitere til gratis webinar fredag 27. august kl 13 - 14 med Siv Marie Øyjord og Ingeborg Marie Halvorsen fra Helse Fonna HF. Tema for webinaret er å...

Velkommen Magnus!

Velkommen Magnus!

Magnus er født og oppvokst ute på Holsnøy, gjennom oppveksten har han alltid hatt stor interesse for pc og teknologi. Nyutdanna med bachelor i IT fra universitetet i Bergen har han bygget kompetanse...

Prosjekter

Youwell har utviklet mange digitale evidensbaserte intervensjoner og helsetjenester i samarbeid med våre partnere. Flere av disse er tilgjengelige på helsenorge.no.

Vi har blant annet utviklet digitale intervensjoner for:

 • Mestring av uro og bekymring – Stressmestring (Helse Bergen)
 • Voksne med korsryggsmerter – GLA:D Rygg (Helse i Hardanger)
 • Kvinner som har opplevd alvorlig underlivskreft – Gynea (Helse Bergen)
 • Interaktiv medisinsk guide for sjøfolk – IMMG (Gard)
 • Selvhjelpsprogram for økt stress og uro ifb. covid-19 pandemien – Co-mestring (Helse Bergen)
 • Mestringskurs for voksne med ADHD – MinADHD (Helse Bergen)
 • Voksne med kognitive restsymptomer etter depresjon – RestDep (Helse Bergen)
 • Veiledet selvhjelp for foreldre til sped- og småbarn med søvnvansker – Sov Godt (R-BUP)
 • Ungdom med presentasjonsangst – UngSpotlight (Helse Bergen)
 • Sosial ferdighetstrening for barn og unge med autisme – ViMo (Helse Fonna)
 • Forebygging og tidlig behandling av psykiske plager – Tankevirus (Brorson & Sande)

om oss

Youwell fokuserer på mestring, bedring og positiv helse: «We wish you well».

Vi har som ambisjon å være den fremste leverandør av verktøy for å utvikle og tilby digitale helsetjenester og intervensjoner. Dagens helsevesen står overfor en transformasjon fra fysiske behandlingssteder til virtuelle. Vi skal understøtte virksomheter i denne transformasjonen.

Partnere

Youwell er i dag en industripartner til INTROMAT (Helse Bergen IKT Fyrtårnprosjekt) og Forhelse – Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester (Helse Bergen sitt SFI). Vi er innovasjonspartner med Helse Fonna, Helse i Hardanger, Bergen kommune, Universitetet i Bergen, RBUP Øst og Sør, Solli DPS, Gard og Brorson & Sande. 

 

Interessert og vil prøve Youwell? Ta en prat med oss.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739